قیمت فلنج از تولید کننده + لیست قیمت امروز

اوریفیس فلنج

فلنج با قیمت و کیفیت های بسیار متنوعی به فروش میرسد. از این رو قیمت فلنج در بازار از فروشنده ای به فروشنده ای دیگر متفاوت است. چرا که بسیاری از آنان واسطه هایی برای فروش هستند و هر یک قیمت متفاوتی ارائه میدهند.

انواع فلنج + لیست استاندارد

ما در مجموعه تکنفولاد تولید کننده اصلی این قطعه هستیم. از این رو قیمت فلنج در مجموعه ما بدون واسطه و از تولید کننده اصلی است. لازم به ذکر است، تمامی فلنج های تولید شده در تکنوفولاد از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و تضمین کیفیت میشوند.

قیمت فلنج از تولید کننده اصلی

فلنج گلودار pn10

ضخامتجنسواحد
فلنج pn10سایز18 میلیمترفولادیعدد800.000
فلنج pn10سایز1/4 18 میلیمترفولادیعدد1.000.000
فلنج pn10سایز1/2 18 میلیمترفولادیعدد1.100.000
فلنج pn10سایز28 میلیمترفولادیعدد1.150.000
فلنج pn10سایز1/2 28 میلیمترفولادیعدد1.250.000
فلنج pn10سایز38 میلیمترفولادیعدد1.495.000
فلنج pn10سایز48 میلیمترفولادیعدد1.800.000
فلنج pn10سایز58 میلیمترفولادیعدد2.150.000
فلنج pn10سایز68 میلیمترفولادیعدد2.680.000
فلنج pn10سایز88 میلیمترفولادیعدد3.500.000
فلنج pn10سایز108 میلیمترفولادیعدد4.850.000
فلنج pn10سایز128 میلیمترفولادیعدد5.900.000

فلنج گلودار pn16

نام کالاضخامتجنسواحدقیمت
فلنج pn16 سایز1/2استانداردفولادیعدد800.000
فلنج pn16 سایز3/4استانداردفولادیعدد1.000.000
فلنج pn16 سایز1استانداردفولادیعدد1.200.000
فلنج pn16 سایز1/4 1استانداردفولادیعدد1.450.000
فلنج pn16 سایز1/2 1استانداردفولادیعدد1.600.000
فلنج pn16 سایز2استانداردفولادیعدد2.400.000
فلنج pn16 سایز1/2 2استانداردفولادیعدد2.600.000
فلنج pn16 سایز3استانداردفولادیعدد3.200.000
فلنج pn16 سایز4استانداردفولادیعدد3.900.000
فلنج pn16 سایز5استانداردفولادیعدد4.900.000
فلنج pn16 سایز6استانداردفولادیعدد6.500.000
فلنج pn16 سایز8استانداردفولادیعدد8.500.000

فلنج گلودار CL300

نام کالاردهجنسواحدقیمت
فلنج cl300 سایز1/240فولادیعدد2.000.000
فلنج cl300 سایز140فولادیعدد2.700.000
فلنج cl300 سایز240فولادیعدد3.500.000
فلنج cl300 سایز340فولادیعدد5.700.000
فلنج cl300 سایز440فولادیعدد8.800.000

فلنج گلودار Cl150

نام کالاردهجنسواحدقیمت
فلنج cl150 سایز1/240فولادیعدد1.000.000
فلنج cl150 سایز3/440فولادیعدد1.100.000
فلنج cl150 سایز140فولادیعدد1.500.000
فلنج cl150 سایز1/4 140فولادیعدد1.600.000
فلنج cl150 سایز1/2 140فولادیعدد1.700.000
فلنج cl150 سایز240فولادیعدد2.600.000
فلنج cl150 سایز1/2 240فولادیعدد2.800.000
فلنج cl150 سایز340فولادیعدد3.500.000
فلنج cl150 سایز440فولادیعدد5.200.000
فلنج cl150 سایز540فولادیعدد5.900.000
فلنج cl150 سایز640فولادیعدد7.200.000
فلنج cl150 سایز840فولادیعدد13.200.000
فلنج cl150 سایز1040فولادیعدد33.315.000
فلنج cl150 سایز1240فولادیعدد47.115.000

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment