پروفیل

قیمت پروفیل را می توانید به صورت روزانه در این صفحه بررسی کنید. با توجه به تغییرات قیمت روزانه پروفیل گروه بازرگانی تکنوفولاد  به سرعت آخرین قیمت های بازار را در جدول زیر به روز می کنند.

نام کالاضخامت/ردهبرندوضعیتواحدقیمت
پروفیل 20*102اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم405.000
پروفیل20*202اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل30*302اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل40*402اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل60*402اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 80*402اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم395.000
پروفیل 20*202.5اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 30*302.5اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 30*502.5اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 50*502.5اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 60*602.5اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 40*403اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 70*703اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 80*803اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 90*903اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 100*1003اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 135*1353اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم400.000
پروفیل 40*404اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم435.000
پروفیل 50*504اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم435.000
پروفیل 60*604اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم435.000
پروفیل 90*904اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم435.000
پروفیل 120*1204اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم435.000
پروفیل 135*1354اصفهانشاخه 6متریکیلوگرم435.000

پروفیل

پروفیل مقطعی ست طویل که در تمام طول خود سطح مقطع یکسانی دارد،از نظر کاربرد نیز پروفیل ها را پروفیل صنعتی و ساختمانی دسته بندی کرد. پروفیل های ساختمانی همانطور که از نامشان مشخص است بیشتر برای ساخت درب و پنجره و برای استفاده در ساختمان به کار برده می شوند در حالی که پروفیل های صنعتی در خودروسازی و ساخت تاسیسات و ماشین آلات استفاده دارند. ضخامت پروفیل های ساختمانی کمتر است و از استحکام کمتری نیز در مقایسه با پروفیل صنعتی برخوردارند.

 

کاربرد پروفیل

مصارف صنعتی و کشتی سازی

سازه های اسکلت فلزی

مصارف ساختمانی

ایستگاه‌های سوخت رسانی

پوشش انوع سوله ها، سالن های ورزشی