میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده را می توانید به صورت روزانه در این صفحه بررسی کنید. با توجه به تغییرات قیمت روزانه میلگرد ساده گروه بازرگانی تکنوفولاد  به سرعت آخرین قیمت های بازار را در جدول زیر به روز می کنند.

نام کالاسایزبرندوضعیتواحدقیمت
میلگرد ساده12کویرکاشانشاخه 6 متریکیلوگرم280.000
میلگرد ساده14کویرکاشانشاخه 6 متریکیلوگرم280.000
میلگرد ساده16کویرکاشانشاخه 6 متریکیلوگرم280.000
میلگرد ساده18کویرکاشانشاخه 6 متریکیلوگرم280.000
میلگرد ساده20کویرکاشانشاخه 6 متریکیلوگرم280.000

میلگرد ساده

میلگرد ساده

به طور کلی کاربرد این محصول در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین بتن در مقابل نیروهای وارده استفاده می شود. از آنجایی که توانایی بتن در تحمل نیروهای کششی بسیار کم است برای جلوگیری از شکسته شدن آن، میلگردها را به کار میگیرند.قطری که در برگ شناسایی میلگرد ساده ذکر شده قطر اسمی آن است. از موارد مصرف این نوع میلگرد نیز می‌توان در صنعت و ساختمان‌سازی نام برد.

 

کاربرد میلگرد ساده

صنایع بزرگ همچون خودروسازی

راهسازی

 آهنگری

شفت‌های صنعتی و نما