لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان را می توانید به صورت روزانه در این صفحه بررسی کنید. با توجه به تغییرات قیمت روزانه لوله مانیسمان گروه بازرگانی تکنوفولاد  به سرعت آخرین قیمت های بازار را در جدول زیر به روز می کنند.

قیمت روز لوله مانیسمان

چینضخامت/ردهبرندواحدقیمت
لوله مانیسمان سایز1/2اینچ20چینشاخه 6متری3.550.000
لوله مانیسمان سایز1/2اینچ40چینشاخه 6متری4.000.000
لوله مانیسمان سایز3/4 اینچ20چینشاخه 6متری4.900.000
لوله مانیسمان سایز3/4 اینچ40چینشاخه 6متری6.000.000
لوله مانیسمان سایز1 اینچ20چینشاخه 6متری7.180.000
لوله مانیسمان سایز1/4 1 اینچ20چینشاخه 6متری9.870.000
لوله مانیسمان سایز1/4 1 اینچ40چینشاخه 6متری11.280.000
لوله مانیسمان سایز1/2 1 اینچ20چینشاخه 6متری11.270.000
لوله مانیسمان سایز1/2 1 اینچ40چینشاخه 6متری13.460.000
لوله مانیسمان سایز2 اینچ20چینشاخه 6متری15.137.000
لوله مانیسمان سایز2 اینچ40چینشاخه 6متری19.410.000
لوله مانیسمان سایز3 اینچ20چینشاخه 6متری29.820.000
لوله مانیسمان سایز3 اینچ40چینشاخه 6متری37.550.000
لوله مانیسمان سایز4 اینچ20چینشاخه 6متری41.640.000
لوله مانیسمان سایز4 اینچ40چینشاخه 6متری48.910.000

لوله مانیسمان

لوله های مانیسمان دارای رده های متنوعی است.این محصول به نسبت لوله های گازی از قیمت بیشتری برخوردار است چرا که ازکیفیت بیشتری نسبت به لوله‌های گازی برخوردار است. به همین دلیل باعث می شود که در مواقع حساس و مکان های خاص از آن بیشتر استفاده کنند.

از این لوله ها برای برج و تجهیزات آتشنشانی

صنایع پتروشیمی برای انتقال نفت و گاز

نیروگاه های حرارتی

برای انتقال آب و آبرسانی

صنایع دارویی

صنایع غذایی استفاده میشود.