اتصالات جوشی

قیمت اتصالات جوشی را می توانید به صورت روزانه در این صفحه بررسی کنید. با توجه به تغییرات قیمت روزانه اتصالات جوشی گروه بازرگانی تکنوفولاد  به سرعت آخرین قیمت های بازار را در جدول زیر به روز می کنند.

نام کالاسایزردهجنسواحد
زانو 90 درجه1/240فولادیعدد225.000
زانو 90 درجه3/440فولادیعدد280.000
زانو 90 درجه140فولادیعدد330.000
زانو 90 درجه1/4 140فولادیعدد430.000
زانو 90 درجه1/2 140فولادیعدد690.000
زانو 90 درجه240فولادیعدد1.100.000
زانو 90 درجه1/2 240فولادیعدد1.840.000
زانو 90 درجه340فولادیعدد2.560.000
زانو 90 درجه440فولادیعدد4.800.000
زانو 90 درجه540فولادیعدد8.400.000
زانو 90 درجه640فولادیعدد11.600.000
زانو 90 درجه840فولادیعدد22.400.000
زانو 90 درجه1040فولادیعدد44.000.000
زانو 45 درجه1/240فولادیعدد108.000
زانو 45 درجه3/440فولادیعدد136.000
زانو 45 درجه140فولادیعدد156.000
زانو 45 درجه1/4 140فولادیعدد224.000
زانو 45 درجه1/2 140فولادیعدد328.000
زانو 45 درجه240فولادیعدد504.000
زانو 45 درجه1/2 240فولادیعدد1.280.000
زانو 45 درجه340فولادیعدد1.680.000
زانو 45 درجه440فولادیعدد3.120.000
زانو 45 درجه540فولادیعدد5.440.000
زانو 45 درجه640فولادیعدد7.600.000
زانو 45 درجه840فولادیعدد14.800.000
زانو 45 درجه1040فولادیعدد25.600.000
سراه مساوی1/240فولادیعدد416.000
سراه مساوی3/440فولادیعدد472.000
سراه مساوی140فولادیعدد632.000
سراه مساوی1/4 140فولادیعدد848.000
سراه مساوی1/2 140فولادیعدد1.160.000
سراه مساوی240فولادیعدد1.840.000
سراه مساوی1/2 240فولادیعدد3.120.000
سراه مساوی340فولادیعدد4.160.000
سراه مساوی440فولادیعدد6.640.000
سراه مساوی540فولادیعدد10.400.000
سراه مساوی640فولادیعدد17.600.000
سراه مساوی840فولادیعدد31.200.000
سراه مساوی1040فولادیعدد48.000.000
کپ1/240فولادیعدد208.000
کپ3/440فولادیعدد224.000
کپ140فولادیعدد264.000
کپ1/4 140فولادیعدد336.000
کپ1/2 140فولادیعدد440.000
کپ240فولادیعدد480.000
کپ1/2 240فولادیعدد704.000
کپ340فولادیعدد1.080.000
کپ440فولادیعدد1.560.000
کپ540فولادیعدد2.640.000
کپ640فولادیعدد3.360.000
کپ840فولادیعدد7.600.000
کپ1040فولادیعدد12.000.000
سراه تبدیلی1/2*3/440فولادیعدد440.000
سراه تبدیلی1/2*140فولادیعدد520.000
سراه تبدیلی3/4*140فولادیعدد520.000
سراه تبدیلی1/2*1/4 140فولادیعدد880.000
سراه تبدیلی1*1/4 140فولادیعدد880.000
سراه تبدیلی1/2*1/2 140فولادیعدد1.200.000
سراه تبدیلی1/2*240فولادیعدد1.840.000
تبدیل1/2*3/440فولادیعدد240.000
تبدیل1/2*140فولادیعدد320.000

اتصالات جوشی

اتصالات جوشی رده 40 از پر مصرف ترین اتصالات جوشی است که در انواع مختلفی وجود دارند: زانویی،سه راهی، تبدیل، در پوش و … از انواع مختلف اتصالات جوشی رده ی 40 بوده که تولید می شوند و هر کدام در موارد مصرفی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. قیمت اتصالات جوشی رده 40 مانند سایر محصولات به عوامل متعددی از جمله نرخ فولاد، جنس، کیفیت و … وابسته است.

اتصالات به دو دسته کلی اتصالات جوشی بدون درز و درزدار تقسیم بندی می شوند. در اتصالات جوشی بدون درز از لوله های مانیسمان استفاده می شود که هیچ گونه درز و جوشی ندارند اما در اتصالات جوشی درزدار از لوله های درزدار استفاده می شود که درز این لوله ها توسط جوشکاری به یکدیگر متصل می شوند.

 

اتصالات جوشی رده 40 دسته ای از اتصالات با اهمیت زیاد و پر کاربرد در صنعت تاسیسات و لوله کشی است که برای هرگونه تغییر جهت جریان، ایجاد انشعاب در لوله اصلی برای فراهم کردن مسیر های بیشتر برای عبور سیال و دیگر اقدامات این چنینی تولید شده و از آن ها استفاده می شود.

 

پرکاربردترین اتصالات جوشی رده ۴۰

 

سه‌راهی: سه راهی هم اندازه و سه راهی کاهنده

تبدیل‌ها: تبدیل کاهنده هم‌مرکز و تبدیل کاهنده غیرهم مرکز، تبدیل هم‌ مرکز و تبدیل کج

انواع زانویی و درپوش: زانو 45 درجه، زانو 90 درجه  (LR)، درپوش  (Cap)، زانو 90 درجه  (SR)و زانو 180 درجه  (SR)

کاربرد اتصالات جوشی رده ی 40

 

اتصالات جوشی رده 40 در صنایع مختلف مانند

 صنایع آب ، بخار ، گاز ، هوا و در کل در تمامی صنایعی که در آن ها لوله کشی وجود داشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد